Bizons op de Veluwe

Vanaf maart 2016 heeft de Veluwe er een attractie bij. In het gebied tussen Harskamp, Kootwijk, Honederloo en Radio Kootwijk komen vier Europese bizons, ook wel wisenten genoemd, rond te lopen.

Grootste zoogdier van Europa

Tot in de 12e eeuw kwam de wisent nog in grote aantallen voor in het westen, oosten en centrale deel van Europa. Omdat in de loop van de geschiedenis steeds meer grond in Europa werd gecultiveerd, verdween de bizon langzaam maar zeker. Aan het begin van de 19e eeuw was de wisent zo goed als uitgestorven in Europa.
Wisenten zijn grote en sterke dieren. Met een lengte van meer dan 300 cm en een schouderhoogte tot wel 190 cm zijn wisenten de grootste zoogdieren van Europa.

Leefgebied van de bizons op de Veluwe

De Stichting Wisent op de Veluwe heeft er samen met Staatsbosbeheer voor gezorgd dat het leefgebied voor deze prachtige dieren bijna klaar is. De bizons hebben een stuk grond van 330 hectare tot een beschikking met een drietal speciaal aangelegde drinkvennen. Het hele gebied wordt met dubbel schrikdraad afgezet.

Kijken naar de wisenten

Heeft u binnenkort een vakantie op de Veluwe geboekt? De gemeente Kootwijk verwacht dat de dieren veel toeristen zullen trekken. Er worden excursies opgezet, zodat bezoekers onder begeleiding naar de bizons kunnen kijken. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een proef met wisenten gehouden. Het vijfjarige project is in 2012 verlengd omdat het succesvol was. Ze begonnen daar met zes bizons en nu lopen er 22 rond.