Het midden van Nederland

Halverwege de vorige eeuw hoorde Ingenieur Wigman, de directeur van de VVV van Lunteren, van een oude boer het verhaal van de kalenderstenen. Volgens de overlevering hadden, tot circa 1935, op een berg bij Lunteren drie zogenaamde zonnewendstenen gestaan. Volgens de boer omdat op die plek precies het midden van Nederland ligt, met evenveel land ten noorden als ten zuiden en evenveel ten oosten als ten westen.

Wigman ging op zoek naar de stenen en meende er uiteindelijk een te hebben gevonden. Die plaatste hij in 1965 op de Lindeboomsberg in Lunteren. Als snel werd de plek een toeristische attractie. In de jaren tachtig zijn er nog twee zwerfkeien bij geplaatst om het verhaal van de oude boer te verduidelijken.

Hoe bepaal je het midden van Nederland

Ons land is natuurlijk geen gelijkzijdige vierhoek. Om toch het midden van het land te kunnen berekenen met je uitgaan van de vier uithoeken van ons land. Dat zijn Vaals in het zuidoosten, Rottumeroog in het noordoosten, Sint Anna ter Muiden in het zuidwesten en Terschelling in het noordwesten. De plek in ons land waar de lijn van Rottumeroog naar Sint Anna ter Muiden zich snijdt met de lijn van Vaals naar Terschelling is Lunteren op de Veluwe.

Wandelen rond het middelpunt van Nederland

De omgeving van Lunteren, met haar uitgestrekte bossen, is een paradijs voor wandelaars. Bent u binnenkort op vakantie op de Veluwe en wilt u het middelpunt van ons land bekijken? Kom dan naar het bezoekerscentrum Museum Oud Lunteren. Hier is een expositie ingericht rond het thema ‘’Middelpunt van Nederland’’. Aan de Boslaan/hoek Van den Hamlaan in Lunteren beginnen een aantal wandelroutes, waaronder een 8 km lange wandeling over de Lindeboomsberg.