Klachten

Wanneer uw vakantiehuisje en/of de verleende service niet is wat u ervan had verwacht helpen wij u graag verder. U kunt ons kenbaar maken waar u onttevreden over bent en wij hopen dan samen tot een passende oplossing te komen. Wij geven u onderstaande mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen over andere zaken of onderwerpen. 

Overeenkomst
Heeft u een klacht met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst? Wij verzoeken u om zo snel mogelijk (het liefst binnen één maand) na kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uw klacht via email bij ons te melden. Wij geven uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Accommodatie
Komt u tijdens uw verblijf in één van onze accommodaties iets tegen wat voor verbetering vatbaar is? Neem dan direct contact op met de reisorganisator/leverancier. De contactgegevens kunt u vinden in het reisbescheiden. Houd rekening met de geldende voorwaarden van de reisorganisator/leverancier en met onderstaande algemeen geldende bepalingen:

• Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten hebt over de accommodatie, neem dan direct contact op met de verhuurder, beheerder of sleutelhouder. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neem dan direct contact op met de reisorganisator/leverancier. De contactgegevens vindt u in uw reisbescheiden.

• Zorg dat u aan de meldingsplicht en klachtenrapportage hebt voldaan. Wanneer de reisorganisator/leverancier niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

* Op onze diensten is het herroepingsrecht uitgesloten.


Al onze prijzen zijn inclusief BTW. U kunt betalen via Ideal, creditcard of internet bankieren.

Zijn uw klachten niet naar tevredenheid opgelost, u kunt uw klacht kenbaar maken bij de geschillencommissie van Thuiswinkel www.sgc.nl. Tevens kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/